Τα δεδομένα οδηγούν τη στρατηγική σχεδιασμού στο χώρο εργασίας της εταιρείας σας;

Πώς οι αποφάσεις βάσει δεδομένων μπορούν να βελτιώσουν την ικανοποίηση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων