Το PayPal αντιμετωπίζει πρόβλημα Crowdfunding

Μετά το πάγωμα των χρημάτων crowdfunded μιας άλλης εταιρείας, το PayPal βρίσκεται σε σταυροδρόμι: Είναι η εταιρεία online πληρωμών φίλος ή εχθρός του crowdfunding;