Ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων: Obamacare Good, Bad

Είναι το Affordable Care Act καλό για επιχειρήσεις; Αυτό εξαρτάται από το ποιος ρωτάτε.