Γιατί ο επόμενος Steve Jobs θα είναι γυναίκα

Η άνοδος των γυναικών ιδρυτών θα δημιουργήσει τον επόμενο εικονικό επιχειρηματία.